หลักสูตร The Media (New Normal)

             การสื่อสารในยุดิจิทัลได้พัฒนาไปอย่างมาก สามารถรับรู้ข่าวสารได้แบบ Realtime โดยมีตัวกลางในการกระจายข้อมูลที่เรียกว่า "สื่อ" เข้ามามีบทบาททุกด้านในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ วัฒนธรรม ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยพลังของสื่อสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ปลุกจิตสำนึก รณรงค์หรือชักจูงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในโลกปัจจุบันได้อย่างมหาศาล

     หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือผู้บริหารที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารตลอดจนผู้ที่ทำงานในวงการสื่อสารมวลชน ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลที่ต้องมีการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption)


  มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด การใช้สื่อทุกประเภท ตลอดจนจรรยาบรรณในการใช้สื่อ
  มุ่งให้ผู้อบรมตระหนักถึงการสื่อสารที่เปลี่ยนไปในยุดิจิทัล สามารถปรับตัวในการสร้างสื่อและใช้สื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
  มุ่งให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์นำองค์ความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าประสงค์ของธุรกิจหรือองค์กร

  มุ่งให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายธุรกิจในอนาคต สามารถแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนแนวความคิดในระหว่างผู้นำขององค์กรระหว่างภาครัฐและเอกชน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้