หลักสูตร The Media รุ่นที่ 3
 
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้สุดประทับใจ
The Media (New Normal) รุ่นที่ 3

 

  
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม ทั้งภาครัฐและเอกชน

1. สามารถเพิ่มศักยภาพด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)
2. สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)
3. สามารถเพิ่มศักยภาพค้นการสื่อสารและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Media and Digital Technology)
4. สามารถเพิ่มศักยภาพค้นการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ Media Process and Service Design)
5. สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการ โครงการ (Strategic and Project Management)ขององค์กร
6. สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านการสื่อสารและด้านดิจิทัล (Media and Digital Governance, Standard, and Compliance)
 
 
   ภาพการบรรยายและ WORKSHOP The Media 3  

 

 พิธีเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ หลักสูตร The Media (New Normal) รุ่นที่ 3
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตร The Media (New Normal) ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดงานอบรมอีกครั้ง เป็นรุ่นที่ 3 สานต่อความสำเร็จจากรุ่นที่ 1 และ 2 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 ความรู้ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน เราเลยพาทุกท่านออกไปนอกสถานที่เพื่อรับความรู้ใหม่ๆ โดยเราได้นำทุกท่านไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ACTS STUDIO เข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำงานทุกรูปแบบ อาทิ โฆษณา, ละครโทรทัศน์, Music VDO, ภาพยนตร์, VDO Online, ภาพนิ่งโฆษณา, ถ่ายทำพรีเวดดิ้ง, จัดงานแต่งงาน และอีเว้นท์หลากหลายรูปแบบ 
 การเรียนรู้ เพิ่มประสบการใหม่ๆ ช่วยให้เราปรับตัวเพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้ในยุคปัจจุบัน เราได้พาพี่ๆไปเรียนรู้การสร้างกลยุทธ์ความสำเร็จขององค์กรผ่านการสื่อสาร อีกรูปแบบนึงที่ใครหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จัก จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ สวนนงนุช พัทยา  
 The Media หลักสูตรที่ไม่ได้มีเรียนแค่ในห้องเรียน เพราะการเรียนนอกสถานที่ก็สำคัญ การได้สัมผัสกับสถานที่จริง ได้รับความรู้พร้อมกับการเปิดประสบการณ์ในสถานที่ใหม่ๆ วันนี้พาไปเรียนรู้การสร้างผู้นำ ของสถาบันผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
 The Media หลักสูตรที่พร้อมพาทุกท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่สุดแสนจะพิเศษ เพราะการเรียนไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พาไปบุกถึงสตู รับชมบรรยากาศการทำงานแบบสดๆ และได้ออกรายการของทางช่องด้วย!!! พิเศษแบบไม่เหมือนใครเลย

การศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตร The Media 3 ณ ACTS STUDIO
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ The Media 3 ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

การอบรมหลักสูตร The Media 3 ทางหลักสูตรได้รับเกียรติจาก
 คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย
(ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3HD) ใน
หัวข้อ "ROLE OF ETHICS IN MEDIA AND TECHNOLOGY" เปิดวิธีสร้างกลยุทธ์

 พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
(รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
ในหัวข้อ “IMPORTANCE OF ETHICS IN PUBLIC SECTOR” ภารกิจ ปปง.ในยุค Digital Transformation

 พ.ต.อ.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ
(รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
ในหัวข้อ “ROLE OF ETHICS IN MEDIA AND TECHNOLOGY”

 

 

การอบรมหลักสูตร The Media 3 ทางหลักสูตร เดอะมีเดีย ได้รับเกียรติจาก
 คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา(กรรมการ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด) ในหัวข้อ "How to Practice Effcetive Communication skills in Leadership" ปลดล็อคศักยภาพการสื่อสารที่มีประสิทธิของผู้นำ

การอบรมหลักสูตร The Media 3 ทางหลักสูตร เดอะมีเดีย ได้รับเกียรติจาก

  คุณปฐม อินทโรดม (Managing Director - IoT & Digital Solution True Digital Group Co., Ltd.) ในหัวข้อ "Challenges of Sustainability in Social Media"

 คุณเดียว วรตั้งตระกูล(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด) ในหัวข้อ "Challenges and Marketing Opportunities for Media Industry in 2023"

 

 

หลักสูตรเดอะมีเดีย ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) ในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายใน และได้รับเกียรติจาก

 ว่าที่ร้อยตรี พีรดนย์ กล้าหาญ (ผู้จัดการทั่วไป งานกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์) ที่ให้การกล่าวต้อนรับคณะ The Media ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร The Media รุ่นที่ 3 ณ กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) ทางหลักสูตร เดอะมีเดีย ได้รับเกียรติจาก

 คุณพัฒน์พงศ์ หนูพันธ์ (รักษาการกรรมการผู้จัดการ) และคุณอภิณพัฒน์ บุญสมธรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ให้การกล่าวต้อนรับคณะหลักสูตร The Media

 คุณสมโภชน์ โตรักษา (ผู้จัดการฝ่ายข่าว) ในหัวข้อ "ความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเสนอความถูกต้อง การรักษาจริยธรรมสื่อที่ยึดถือ"

 คุณชญาณ์ณิศ ศรีสินธวารักษ์ (รักษาการกรรมการผู้จัดการ) ในหัวข้อ "การจัดการสื่อดิจิทัล เพื่อการสนับสนุนธุรกิจของสถานีฯ"

The Media Talk การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเราได้รับเกียรติจาก
 คุณพรชัย ชัยโชติวาณิช (ปอนด์) สมาชิกกลุ่ม SCISAT 3 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีไนท์ตี้ทู จำกัด

 นพ.นพรัตน์ รัตนวราห (หมอสอง) สมาชิกกลุ่ม OHSUMI 3 ผู้อำนวยการ,ศัลยแพทย์ คลีนิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์

และยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรในการบรรยายและ Workshop
 คุณตวงพร สุเนต์ตา (ผู้จัดการทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด) ในหัวข้อ "ENGAGING CUSTOMERS THROUGH SOCIAL MEDIA"

The Media Talk การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเราได้รับเกียรติจาก
 คุณนราพร ฝ่ายพงษา (มายมิ้นท์) สมาชิกกลุ่ม SUNSAT 3 เจ้าของบริษัท มายมิ้นท์ นารา จำกัด
 คุณภาคภูมิ เรืองชัยศิวเวท (เอ) สมาชิกกลุ่ม WRESAT 3 Managing Director ALL IN GROUP Co.,ltd
และยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (ประธานสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)) ในหัวข้อ "CEOs and Digital Transformation"
 คุณมานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ (นักลงทุนอิสระ) ในหัวข้อ "MEDIA INVESTMENTS IN THE DIGITAL ERA"

The Media Talk เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเราได้รับเกียรติจาก
 ดร.พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ (แจ๋) สมาชิกกลุ่ม SPUTNIK 3 ประธานบริหาร บริษัท เมจิกโปรดักชั่นส์ จำกัด
 คุณวิชญะ จารุจินดา (ตั้ม) สมาชิกกลุ่ม EXPLORER 3 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด
และยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 Mr.Axel Winter (ประธานบริหารสายงานดิจิทัล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด) ในหัวข้อ "MEDIA INNOVATION AND TECHNOLOGY"

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร The Media รุ่นที่ 3 ทางหลักสูตร เดอะมีเดีย ได้รับเกียรติจาก
 คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เซิร์ซ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)
ในหัวข้อ "GLOBAL ENTERTAINMENT AND MEDIA OUTLOOK IN 2023"

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร The Media รุ่นที่ 3 ทางหลักสูตร เดอะมีเดีย

 ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร (กรรมการ กสทช.ด้านกฎหมาย) การกล่าวต้อนรับคณะ
 ได้รับเกียรติการบรรยายโดย คุณมณีรัตน์ กำจรกิจการ (ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สาายงานวิชาการ)
ในหัวข้อ "บทบาท กสทช.กับการสื่อสารยุคดิจิตอล"

    The Media Presentation    
ผลงานยอดเยี่ยม ประจำหลักสูตร The Media รุ่นที่ 3
ผลงานยอดเยี่ยม ขวัญใจมหาชน The Media รุ่นที่ 3
ผลงานปัจฉิมนิเทศ กลุ่ม SCISAT The Media รุ่นที่ 3
ผลงานปัจฉิมนิเทศ กลุ่ม OHSUMI The Media รุ่นที่ 3
ผลงานปัจฉิมนิเทศ กลุ่ม SPUTNIK The Media รุ่นที่ 3
ผลงานปัจฉิมนิเทศ กลุ่ม EXPLORER The Media รุ่นที่ 3
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้